Μόνο μαζί με τους εργαζόμενους του Δήμου υπάρχει μέλλον

Συνεχίζοντας τον κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Δήμου μας, ο υποψήφιος Δήμαρχος Χάρης Βεκρής και τα μέλη της ομάδας «ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ», Παναγιώτης Παγώνης, Ηρακλής Κάιλας και Ιορδάνης Παπαδόπουλος, συναντήθηκαν με τους Άννα Βαμβακάρη, Πρόεδρο και Αποστόλη Μάρη, Γραμματέα, του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Πέρα από το γνωστό πρόβλημα υποστελέχωσης των Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γενικότερο πάγωμα των προσλήψεων στον Δημόσιο Τομέα, η συζήτηση των δύο πλευρών επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των παραμέτρων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τόσο την υφιστάμενη κατάσταση στο εργασιακό περιβάλλον, όσο και στη γενικότερη λειτουργία του Δήμου.

Αναφορές έγιναν στην ακαταλληλότητα πολλών χώρων εργασίας και στις δυνατότητες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου για τη συστέγαση όλων των Υπηρεσιών του, στην ανάγκη αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Τμημάτων, στην καθυστέρηση της διαδικασίας κρίσεων και στις τροποποιήσεις του Οργανισμού του Δήμου για την εξυπηρέτηση ημετέρων, στα αίτια αποχώρησης υπαλλήλων μέσω της κινητικότητας στο Δημόσιο, στα περιθώρια ανάθεσης έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς και στις ευκαιρίες ένταξης του Δήμου σε προγράμματα μαθητείας για την απασχόληση εργατικού δυναμικού χωρίς την οικονομική επιβάρυνση του. Ειδικότερα, για τις Τεχνικές Υπηρεσίες συζητήθηκε το θέμα του όγκου των συσσωρευμένων αιτημάτων δημοτών, το οποίο δημιουργεί συνθήκες εμφράγματος στο ελάχιστο τεχνικό προσωπικό που – εκτός των άλλων – επιφορτίζεται και με την εξυπηρέτηση προγραμματικών συμφωνιών του Δήμου με άλλους φορείς του Δημοσίου.

Η «ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ» πιστεύει πως το ανθρώπινο δυναμικού του Δήμου μας είναι ο σημαντικότερος μοχλός για την επίτευξη των στόχων της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής. Αναμφίβολα, διαπιστώνεται πως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος των εργαζομένων του Δήμου στους τομείς: της διοίκησης, των χώρων εργασίας, της αξιοκρατικής μεταχείρισης και παρακίνησης, της εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, της αξιοποίησης των ιδιαίτερων ικανοτήτων και προσόντων κάθε εργαζόμενου, αλλά και των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ Διευθύνσεων και Τμημάτων.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Χάρης Βεκρής τόνισε στα μέλη του ΔΣ των εργαζομένων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης πως προτεραιότητα στη θητεία της «ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ» ως Δημοτική Αρχή του νησιού είναι η βελτίωση των συνθηκών και του αισθήματος δίκαιης μεταχείρισης των εργαζομένων του Δήμου, αλλά και η άσκηση κάθε δυνατής πίεσης προς την κεντρική εξουσία για την προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας μόνιμου προσωπικού, με βασικό κριτήριο την εντοπιότητα.