Η «ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ» στο Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου

Στο πλαίσιο των συναντήσεων της ομάδας «ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ» με συλλογικότητες και φορείς του νησιού, ο υποψήφιος Δήμαρχος, Χάρης  Βεκρής και μέλη της ομάδας, ενημερώθηκαν από  το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου για τις δράσεις του.

Η Πολιτεία, το 1994, ίδρυσε το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) με στόχο την προώθηση της Ισότητας των Φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής. Για την επίτευξη του στόχου και την εξάλειψη έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων ιδρύθηκε στην Ερμούπολη,  έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το Συμβουλευτικό Κέντρο το οποίο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε ενήλικες γυναίκες με εξειδικευμένο προσωπικό: σύμβουλος υποδοχής, ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός, νομικός.

Από το 2013 ως σήμερα, το Κέντρο έχει δεχτεί εκατοντάδες αιτήματα υποστήριξης από: γυναίκες θύματα διακρίσεων (άνεργες, μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστριες, πρόσφυγες, ΑμεΑ), γυναίκες θύματα βίας (ψυχολογικής, συναισθηματικής, λεκτικής στο οικογενειακό ή στο επαγγελματικό περιβάλλον). Οι υπηρεσίες καλύπτονται από το απόρρητο και αφορούν: ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση, παροχή ψυχολογικής – νομικής – εργασιακής στήριξης.

Από την ιδιαίτερα γόνιμη συζήτηση διαπιστώθηκε πως λόγω του ότι στη Σύρο λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα με τη συνδρομή των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, δικαστήρια και νοσοκομείο που καλύπτουν τις ανάγκες γυναικών γειτονικών νησιών, η  λειτουργία  ξενώνα θα μπορούσε να συνδράμει το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου στο να παρέχει επιπλέον στέγη, συνοδεία, προστασία και στήριξη των γυναικών και των παιδιών τους.

Με την ευκαιρία της επίσκεψης, η «ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ» ευχαριστεί το προσωπικό του Κέντρου για την προσφορά τους στην ενδυνάμωση των γυναικών της Σύρου και των Κυκλάδων, στηρίζει με όλες τις δυνάμεις της κάθε πρωτοβουλίας προώθησης της Ισότητας και καλεί τις γυναίκες του νησιού να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά για μια Σύρα ανοιχτή προς όλες και όλους.