Η «ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων της ομάδας «ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ», ο υποψήφιος Δήμαρχος, Χάρης Βεκρής και μέλη της ομάδας επισκέφθηκαν τις κεντρικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ερμούπολη. Με ιδιαίτερη συγκίνηση τα μέλη της ομάδας που αποφοίτησαν από το 1ο Γυμνάσιο Σύρου συνάντησαν στο γραφείο του, δίπλα στην αίθουσα του Παρθενώνα, τον Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Παναγιώτη Κουτσαμπάση.

Ο κ. Κουτσαμπάσης ενημέρωσε την ομάδα για την εξέλιξη της λειτουργίας του τμήματος στη Σύρο από το 2000, σε  χώρους που έχουν παραχωρηθεί από τον Δήμο, καθώς και για τη στέγασή του από το 2007 στο ανακαινισμένο κτήριο του 1ου Γυμνασίου. Αξιολογώντας τους υφιστάμενους χώρους, από την ενημέρωση προέκυψε το συμπέρασμα ότι με τις παραχωρήσεις αυτές, ναι μεν καλύπτονται – ως ένα βαθμό – οι τρέχουσες ανάγκες, αλλά δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη του τμήματος και η ικανοποίηση της ζήτησης για μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι οι φοιτητές στην πλειοψηφία τους δηλώνουν το τμήμα ως πρώτη επιλογή, λόγω του ότι οι απόφοιτοί του – που από το 2005 ως σήμερα πλησιάζουν τους χίλιους – έχουν υψηλά ποσοστά απορρόφησης στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται σε ένα καθοριστικό αντικείμενο για την εθνική οικονομία.

Μεταξύ του Προέδρου και των μελών της ομάδας υπήρξε ταύτιση απόψεων στο ότι η μέχρι σήμερα σημαντική προσφορά της λειτουργίας του τμήματος σε πολλούς τομείς της τοπικής κοινωνίας θα πρέπει να συνεχιστεί, με την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών του Δήμου με το επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διοργάνωσης διαγωνισμών, συνεδρίων, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δράσεων, αλλά και μέσω της εκπόνησης ερευνητικών εργασιών και μελετών για τη βελτίωση της αισθητικής και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας, όπως για παράδειγμα ο σχεδιασμός αστικού εξοπλισμού που εντάσσεται στον νεοκλασικό χαρακτήρα της Ερμούπολης.

Σοβαρός προβληματισμός διαπιστώθηκε για τη δυσκολία που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην εξεύρεση κατοικίας, κάτι που οδηγεί πολλούς σε απομάκρυνση από το νησί, ακόμη και σε εγκατάλειψη των σπουδών τους. Λύση στο πρόβλημα για την καλύτερη στέγαση και ανάπτυξη του τμήματος και του επιστημονικού προσωπικού, μπορεί να δώσει μόνο η δημιουργία Πανεπιστημιούπολης με σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, επαρκούς χωρητικότητας αμφιθέατρα και εργαστήρια, χώρους παρουσίασης έργων καινοτομίας και φοιτητική εστία.

Η«ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ» υποστηρίζει την επιτάχυνση των διαδικασιών μετατροπής των  κτιριακών εγκαταστάσεων του στρατοπέδου «Λοχαγού Απόστολου Ζαφείρη» που παραχωρείται στον Δήμο, σε Πανεπιστημιούπολη. Η πρωτεύουσα των Κυκλάδων πρέπει όχι μόνο να καλύπτει τις ανάγκες της τρέχουσας πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και την προοπτική αύξησης των τμημάτων, έτσι ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης για φοιτητές τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό.