Η «ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ» στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Γιάννη Πιταούλη

Συνεχίζοντας τον κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων για τη διαμόρφωση του προγράμματος του Συνδυασμού του στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, ο υποψήφιος Δήμαρχος, Χάρης Βεκρής και τα μέλη της ομάδας «ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ», Γιώργος Στεφάνου και Φίλιππος Αλατζόγλου, συζήτησαν με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Γιάννη Πιταούλη, θέματα αρμοδιότητας του.

Στην ιδιαίτερα διαφωτιστική ενημέρωση της ομάδας από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, έγινε παρουσίαση των πηγών εσόδων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και της συγκριτικά με άλλους Δήμους της χώρας, καλής οικονομικής κατάστασης του. Μέσω της χρηστής και αμυντικής διαχείρισης των πόρων του, ο Δήμος μας δείχνει να διαθέτει προς το παρόν, τα απαραίτητα εφόδια αντιμετώπισης της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Παρά τις αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος και στο κόστος λειτουργίας του ΧΥΤΑ μετά την απόφαση του ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου, η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο.

Επιπλέον, από τη συζήτηση αποσαφηνίστηκε πως σημαντικά έσοδα για τον Δήμο μας προέρχονται από χρηματοδοτικά προγράμματα, μέσω των οποίων υλοποιείται και το μεγαλύτερο μέρος των τεχνικών έργων. Παρά όμως τις ικανοποιητικές επιδόσεις του Δήμου στην υποβολή προτάσεων και στην εξασφάλιση κονδυλίων, το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού δυσχεραίνει σημαντικά τα στάδια της υλοποίησης και της παρακολούθησης των ενταγμένων σε προγράμματα έργων του νησιού μας. Οι αξιέπαινες προσπάθειες του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί το διαρκώς επιτεινόμενο πρόβλημα υποστελέχωσης του, το οποίο αποτελεί τροχοπέδη για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, προβάλλοντας ολοφάνερα την ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής επίλυσης του.

Επιμέρους θέματα που συζητήθηκαν ήταν η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τα έσοδα από τη μίσθωση ακινήτων του Δήμου, τα έσοδα από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας, καθώς και τα ποσοστά απορρόφησης κονδυλίων των ενταγμένων σε χρηματοδοτικά προγράμματα έργων.

Κλείνοντας, ο υποψήφιος Δήμαρχος, Χάρης Βεκρής και τα μέλη της ομάδας «ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ» συνεχάρησαν στο πρόσωπο του Γιάννη Πιταούλη, τη Δημοτική Αρχή για την απόφαση της να διατηρήσει αμετάβλητα τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, και δεσμεύτηκαν πως στην περίπτωση που αναλάβουν τη διοίκηση του Δήμου μετά τις Δημοτικές Εκλογές του 2023, δεν θα μετακυλήσουν το οποιοδήποτε οικονομικό κόστος λειτουργίας του Δήμου στους δημότες. Εξασφαλίζοντας πόρους από χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του και βελτιώνοντας τους δείκτες του στον τομέα της ανακύκλωσης, ο Δήμος μας μπορεί να περιορίσει τόσο το ενεργειακό του κόστος, όσο και το κόστος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του. Οποιοδήποτε άλλο «μείγμα» οικονομικής πολιτικής που θα περιέχει ως συστατικό του την αύξηση των δημοτικών τελών, θα μετατρέψει σε δηλητήριο το ήδη πικρό ποτήρι των συριανών νοικοκυριών, που πλήττονται εδώ και καιρό από το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης.

Μετά τα συμπεράσματα της συνάντησης με τον Γιάννη Πιταούλη, ο υποψήφιος Δήμαρχος, Χάρης Βεκρής και μέλη του Συνδυασμού «ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ» θα συναντηθούν με τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Νίκο Φωτεινιά, αλλά και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, προκειμένου να διερευνηθούν και να καταγραφούν τα προβλήματα στη διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου μας.