Υποχρέωσή μας η πλήρης προσβασιμότητα όλων των πολιτών

Τη συνεχή υποβάθμιση του Νοσοκομείου μας η οποία οδηγεί σε διαμαρτυρίες προσωπικό και πολίτες, αλλά και τα προβλήματα προσβασιμότητας των ΑμεΑ στο νησί μας – η επίλυση των οποίων χρήζει διαρκούς διεκδίκησης από όλους μας – επαναφέρει στο προσκήνιο το νέο κόμικ της ομάδας «ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ». Σύμφωνα με σχετικά άρθρα του Ν.4067/2012 (Νέου Οικοδομικού Κανονισμού) όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η παράταση για τις απαραίτητες παρεμβάσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια, προκειμένου να  εξασφαλίζεται η πλήρης προσβασιμότητα όλων των πολιτών σε αυτά. Πόσο έχει προσαρμοστεί το κτιριακό απόθεμα του νησιού μας στις ανάγκες προσβασιμότητας των ΑμεΑ; Μια σύγχρονη κοινωνία οφείλει, με υπευθυνότητα, να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων. Η συμβολή όλων μας είναι απαραίτητη, όχι ως νομική υποχρέωση, αλλά ως απόδειξη  πολιτισμού, δημοκρατίας και διασφάλισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η σειρά κόμικς της ομάδας «ΣΥΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ» στοχεύει στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση πολιτών και αρχών, για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων, μέσω συγκεκριμένων παρεμβάσεων, ικανών να βελτιώσουν την καθημερινότητα, αλλά και τη μελλοντική πορεία του νησιού μας. Οι σελίδες του κόμικ αναρτώνται σε μηνιαία βάση, τόσο διαδικτυακά, σε τοίχους κοινωνικών δικτύων, όσο και σε μορφή αφίσας, σε τοίχους και βιτρίνες καταστημάτων του νησιού. Σκίτσο: Τάσος Μαραγκός