Το αναμενόμενο ναυάγιο μιας «δημόσιας διαβούλευσης» – Η «ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ» για τη διαδικασία σύνταξης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης Απάνω Μεριάς – Γυάρου

Η εκπόνηση μιας Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης απαιτείται για το χαρακτηρισμό στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, των ορίων τους, καθώς και τυχόν ζωνών προστασίας τους. Παρότι η διαβούλευση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών είναι απαραίτητη στο πλαίσιο προώθησης της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη λήψη αποφάσεων για την περιβαλλοντική πολιτική, στην περίπτωση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την Απάνω Μεριά και τη Γυάρο η διαδικασία που ακολουθήθηκε αποδείχτηκε λανθασμένη και εκ προοιμίου αναποτελεσματική.

Όταν μια μελέτη που αφορά στο 45% της έκτασης της Σύρου, ολόκληρης της Γυάρου και των γειτονικών μας βραχονησίδων, συντάσσεται χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η ανθρωπογενής δραστηριότητα και οι απόψεις των κατοίκων, των ιδιοκτητών γης και των επιχειρηματιών της περιοχής, χωρίς οι συντάκτες της να έχουν περπατήσει την περιοχή μαζί με τους χρήστες της οι οποίοι ανήκουν σε συλλόγους του νησιού και γνωρίζουν τον τόπο σπιθαμή προς σπιθαμή, όπως οι κυνηγοί ή οι πεζοπόροι, και μάλιστα, όταν έρχεται για «δημόσια διαβούλευση» την τελευταία στιγμή μέσα σε πιεστικά χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης της διαδικασίας, τότε είναι φυσικό να προκαλεί υποψίες και αναμενόμενο να οδηγηθεί σε ναυάγιο.

Η «ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ» στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια ειλικρινούς και ουσιαστικής διαβούλευσης μιας μελέτης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού μας, που θα θέτει όμως αυστηρά και ξεκάθαρα όρια σε επενδύσεις κλίμακας, που δεν θα υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Σύρου, που δεν θα επιφέρει ζημιά στους ιδιοκτήτες γης, που δεν θα προκαλεί υστέρηση εισοδημάτων στις οικογένειες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα στην Απάνω Μεριά και που εντέλει, θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον τόσο για το σήμερα, όσο και για τις μελλοντικές γενιές.